Kulturkansliet

Postadress

Hässleholms Kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kulturhuset

281 80 Hässleholm

Besöksadress

2:a Avenyen 1

Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 00

Organisationsnr: 212000-0985

Fritidskontoret

Postadress

Hässleholms kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Havremagasinet

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13C

281 50 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kultur- och fritidsförvaltningen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hösten 2018 togs det politiska beslutet att slå ihop Kulturförvaltningen och Hässleholms Fritid. Från och med
1 januari 2019 är det en gemensam förvaltning.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Anders Rosengren, som tidigare varit kulturchef är nu den som blir förvaltningschef i den nybildade gemensamma förvaltningen. Förvaltningens kontor finns på Havremagasinet. Kulturkansliet finns fortfarande på Kulturhuset och du hämtar nycklar till bokade lokaler precis som tidigare på Havremagasinet.

 

Mål och visioner

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att sätta medborgaren i centrum och särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur, stärka kulturens roll som tillväxtfaktor och vara ett kulturellt nav i regionen.

 

Förvaltningen ska ge goda förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid genom jämlikhet och jämställdhet. Även genom delaktighet och inflytande, inkludering, ekologisk hållbarhet och ett drogförebyggande förhållningssätt för att främja livskvalitet och god folkhälsa.

 

En stark kulturverksamhet bidrar till god livskvalité och är en viktig del för utvecklingen i kommun och region.

Sidan uppdaterades 2020-03-30