Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Enhet integration
281 80 Hässleholm

 

Enhetschef

Annika Karlsson

Telefon växel: 0451-26 70 00

 

Skicka meddelande till

Strategisk integration

  • Ingen giltig användare vald.

Strategisk integration är den centrala enhet som har som sitt huvuduppdrag att vara en viktig stödfunktion i arbetet för en lyckad integration.

Enhetens uppdrag är att bistå och stödja de verksamheter och förvaltningar som berörs av flyktingmottagande och integrationsarbete.
Enheten hjälper till med kommunövergripande arbete kring integration, till exempel att utveckla styrdokument, driva projekt, kompetensutveckling och omvärldsbevakning. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med andra kommuner, myndigheter och ideell sektor.

Ytterligare en uppgift är att nå ut med rätt och saklig information internt och externt. 

Sidan uppdaterades 2017-10-25 av Kerstin Andersson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube