Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Kommunikationsavdelningen
281 80 HässleholmKommunikationschef

Hanna Gardell

Telefon: 0451-26 83 48


Skicka meddelande till

Kommunikationsavdelningen

  • Ingen giltig användare vald.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för utvecklingen av kommunens övergripande kommunikation, internt och externt.

Avdelningen fungerar som intern rådgivare, utbildare och stödfunktion i kommunikationsfrågor. För att underlätta och höja kvaliteten på verksamheternas kommunikationsarbete tar avdelningen fram riktlinjer och verktyg. I ansvarsområdet ingår webbplats och intranät, grafisk profil, mediekontakter, krisinformation, reklambyråavtal samt övergripande marknadsföring och profilering.

Kommunikationsavdelningen arbetar också för att ge medborgarna bra service och information genom servicekontor, reception och växel. Inom avdelningen finns även posthantering och intern reprofunktion.


Stadshusets reception och telefonväxel

I reception och växel får du som besökare och medborgare service, information och hjälp att hitta rätt kontaktperson till ditt ärende.


Servicekontor

Servicekontorens uppgift är att vara en förmedlande länk mellan medborgarna och de kommunala verksamheterna samt att stödja samhällsutvecklingen i kommunen.

I Hästveda, Sösdala och Vittsjö hittar du våra servicekontor.


Sidan uppdaterades 2015-08-31 av Magnus Lindstrand

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube