Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

281 80 HässleholmEkonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

 

Skicka meddelande till

Ekonomiavdelningen

 • Ingen giltig användare vald.

Ekonomiavdelningen har ett helhetsansvar för de övergripande ekonomiska processerna i kommunen, såsom budget och kommunövergripande uppföljning och analyser. Det handlar om såväl daglig ekonomistyrning och uppföljning som långsiktiga strategiska frågor. Utöver administration arbetar avdelningen med kvalificerade utredningar samt utvecklingsarbete och omvärldsanalys inom ekonomirådet.

Huvudsakliga uppgifter:

 • Strategisk plan och budgetramar
 • Årsbudget och flerårsplan
 • Bokslut och årsredovisning
 • Månaduppföljning
 • Delårsrapport
 • Pensionskapitalförvaltning
 • Intern kontroll
 • Målstyrning
 • Systemförvaltning, ekonomisystem
 • Systemdokumentation
 • Kassafunktion
 • Anläggningsregister
 • Debiteringsfunktion
 • Kundreskontra
 • Kravverksamhet
 • Moms- och skattefrågor
 • Skattedeklarationer och finansstatistik
 • Stiftelseredovisning
 • Leasingfrågor
 • Upphandlingar, kommunövergripande och specifik
 • Utredningar

Sidan uppdaterades 2017-05-15 av Kerstin Andersson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube