Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret
281 80 Hässleholm


Kommunledningskontoret

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

På kommunledningskontoret ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat ekonomistyrning, personalpolitik, ärendehantering till kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF).

Kommunledningskontoret består av sex avdelningarPDF (pdf, 342.4 kB) och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, personal, kansli, IT, tillväxt och kommunikation. Från och med augusti 2016 finns även enheten för strategisk integration placerad på förvaltningen.


I förvaltningens uppdrag ingår strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut, projekt och säkerhetsarbete.


Verksamheten omfattar bland annat EU-frågor, juridiskt stöd, budget, bokslut, upphandling, personalpolitik, arkiv, infrastruktur, näringsliv, turism, marknadsföring, kommunväxel och servicekontor.


Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för förvaltningen.

Bengt-Arne Persson är förvaltningschef och kommunchef.

Charlotte Nygren-Bonnier är biträdande förvaltningschef.

Anders Nählstedt är säkerhetschef.

Bengt-Arne Persson och Charlotte Nygren-Bonnier

Foto: AM-Tryck

Sidan uppdaterades 2018-03-07 av Kerstin Andersson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube