Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningen vid kommunledningskontoret har ett samordnande ansvar för tillväxtorienterade frågor.

Om tillväxtavdelningen

Avdelningen arbetar för att Hässleholms kommun skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt. Det omfattar en kombination av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter som ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov.


Tillväxtavdelningens huvuduppdrag är att utifrån koncernövergripande analyser av omvärlden ge kommunledningen underlag för prioriteringar i det strategiska arbetet.


Operativt fokus blir att samordna, initiera och ibland driva utvecklingsprocesser som är strategiskt viktiga för Hässleholms kommun. Särskilt fokus i detta arbete ligger på områdena näringsliv, besöksnäring/turism, infrastruktur och kollektivtrafik, attraktivitet, landsbygdsutveckling samt internationella relationer.

Pågående projekt

Entreprenörsmiljö Hässleholm/Business Class
ska skapa en energirik samlingsplats för främst nystartade och unga företag. Business Class finns på Norra station. Projektet är ett EU-projekt som drivs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Leader LAG PH.
Läs mer om Business Class. Länk till annan webbplats.

Business Class

Stärkt utvecklingskraft

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden, och ska kartlägga vilka kompetensförsörjningsbehov industri- och tjänsteföretag med 0–5 anställda har. Hässleholms och Kristianstads kommuner kommer att genomföra projektet tillsammans och ser fram emot att diskutera kompetensförsörjningsfrågor med lokala företag.

Läs mer om Stärkt utvecklingskraft. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Loggor

Sidan uppdaterades