Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm


 

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25


Skicka meddelande till

Tillväxtavdelningen

  • Ingen giltig användare vald.

Tillväxtavdelningen vid kommunledningskontoret har ett samordnande ansvar för tillväxtorienterade frågor.

Avdelningen arbetar för att Hässleholms kommun skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt. Det omfattar en kombination av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter som ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov.


Tillväxtavdelningens huvuduppdrag är att utifrån koncernövergripande analyser av omvärlden ge kommunledningen underlag för prioriteringar i det strategiska arbetet.


Operativt fokus blir att samordna, initiera och ibland driva utvecklingsprocesser som är strategiskt viktiga för Hässleholms kommun. Särskilt fokus i detta arbete ligger på områdena näringsliv, besöksnäring/turism, infrastruktur och kollektivtrafik, attraktivitet, landsbygdsutveckling samt internationella relationer.

Sidan uppdaterades 2019-07-08