Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm


 

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25


Skicka meddelande till

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningen vid kommunledningskontoret har ett samordnande ansvar för tillväxtorienterade frågor.

Om tillväxtavdelningen

Avdelningen arbetar för att Hässleholms kommun skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt. Det omfattar en kombination av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter som ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov.


Tillväxtavdelningens huvuduppdrag är att utifrån koncernövergripande analyser av omvärlden ge kommunledningen underlag för prioriteringar i det strategiska arbetet.


Operativt fokus blir att samordna, initiera och ibland driva utvecklingsprocesser som är strategiskt viktiga för Hässleholms kommun. Särskilt fokus i detta arbete ligger på områdena näringsliv, besöksnäring/turism, infrastruktur och kollektivtrafik, attraktivitet, landsbygdsutveckling samt internationella relationer.

Pågående projekt

Entreprenörsmiljö Hässleholm/Business Class
ska skapa en energirik samlingsplats för främst nystartade och unga företag. Business Class finns på Norra station. Projektet är ett EU-projekt som drivs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Leader LAG PH.
Läs mer om Business Class.länk till annan webbplats

Business Class

Hässleholm som infrastrukturell nod

Hässleholms kommun har beviljats stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att genomföra förstudien "Hässleholm som infrastrukturell nod". Fokus är på en eventuell etablering av en torrhamn, den kommande höghastighetsjärnvägen samt hur området Hässleholm Nord kan utvecklas och kopplas samman med de centrala delarna i Hässleholm. I och med de restriktioner som införts till följd av Coronakrisen är projektet pausat, men kommer att fortsätta hösten 2020.

Hässleholm som infrastrukturell nod

Sidan uppdaterades