Personalavdelningen

Personalavdelningen arbetar för att kommunens arbetsgivarpolitik drivs i enlighet med personalutskottets intentioner. Avdelningen ser till att lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området följs.

Om personalavdelningen

Verksamheten styr, samordnar och stödjer förvaltningarnas och bolagens arbete inom områdena medarbetarskap, ledarskap, kompetensförsörjning, hälsa och arbetsmiljö samt lön och villkor. För att underlätta och höja kvaliteten på alla verksamheternas medarbetar- och ledarskapsarbete, tar personalavdelningen fram riktlinjer och verktyg samt kompetensutvecklingsinsatser för chefer. Avdelningen ska även driva ett värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna.


Personalavdelningen har ansvaret för kommunens löneenhet, som hanterar lönerna för kommunens samtliga medarbetare.


Inom avdelningen finns också personalföreningen Humor.

Sidan uppdaterades