Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Personalavdelningen

281 80 HässleholmPersonalchef

Marie Söderqvist

Telefon: 0451-26 80 73


Skicka meddelande till

Personalavdelningen

Personalavdelningen är kommunens centrala personalfunktion med uppgift att hantera personal- och lönepolitiska frågor.

Avdelningen svarar även för kommunens övergripande arbetsgivarfrågor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att driva en personalpolitik kopplad till lagar och avtal samt att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
Personalutskottet har det övergripande ansvaret för kommunens personalpolitik vilken sedan verkställs av personalavdelningen.

Huvudsakliga uppgifter:

 • Kollektivavtal, löneavtal, löneöversyn, arbetsrätt
 • Ledarutveckling/chefsförsörjning
 • Övergripande kompetensutveckling
 • Förhandlingar, kollektivavtal, MBL
 • Personal- och lönepolitik
 • Personalförsörjning
 • Rekrytering
 • Jämställdhet/mångfald
 • Företagshälsovård/hälsa
 • Systemförvaltning av  personaladministrativa system
 • Lönehandläggning
 • Pensionshandläggning
 • Försäkringar
 • Rehabiliteringsstöd
 • Utbildningsverksamhet
 • Arbetsmiljöcontroller
 • Hälsa/friskvård
 • Allmän personaladministrativ service till förvaltningarna
 • Humor (personalföreningen)

Sidan uppdaterades 2019-10-09