Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Kommunikationsavdelningen
281 80 HässleholmKommunikationschef

Hanna Gardell

Telefon: 0451-26 83 48


Skicka meddelande till

Kommunikations- avdelningen

  • Ingen giltig användare vald.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för utvecklingen av kommunens övergripande kommunikation, internt och externt.

Avdelningen fungerar som intern rådgivare, utbildare och stödfunktion i kommunikationsfrågor. För att underlätta och höja kvaliteten på verksamheternas kommunikationsarbete tar avdelningen fram riktlinjer och verktyg. I ansvarsområdet ingår webbplats och intranät, grafisk profil, mediekontakter, krisinformation, reklambyråavtal samt övergripande marknadsföring och profilering.

Kommunikationsavdelningen arbetar också för att ge medborgarna bra service och information genom medborgarkontor, reception och växel. Inom avdelningen finns även posthantering och intern reprofunktion.


Stadshusets reception och telefonväxel

I reception och växel får du som besökare och medborgare service, information och hjälp att hitta rätt kontaktperson till ditt ärende.


Medborgarkontor

Medborgarkontorens uppgift är att vara en förmedlande länk mellan medborgarna och de kommunala verksamheterna samt att stödja samhällsutvecklingen i kommunen.

I Hästveda, Sösdala, Vittsjö och i Stadshuset hittar du våra medborgarkontor.


Sidan uppdaterades 2019-01-24