Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Kansliavdelningen
281 80 HässleholmKanslichef/bitr förvaltningschef

Jan-Ole Engkvist

Telefon: 0451-26 80 02


Skicka meddelande till

Kansliavdelningen

  • Ingen giltig användare vald.

Kansliavdelningen har ett helhetsansvar för ärendeberedningsprocessen knuten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, inkluderande sekreterarskapet.

Kansliavdelningen hanterar den politiska ledningens administration, svarar för den centrala ärendehanteringen

och diarieföring. Juridiska råd och juridisk service ges inom kommunen och till bolagen. Ansvarar för kommunarkivet, biträder överförmyndaren, ansvarar för förberedelse och genomförande av allmänna val, val till EU-parlamentet och folkomröstningar.

Kansliavdelningen arbetar också med kvalificerade utredningar samt utvecklingsarbete och omvärldsanalys inom administration och juridik.

Huvudsakliga uppgifter:

  • Hantera den politiska ledningens administration
  • Ansvara för den slutliga ärendeberedningen
  • Svara för sekreterarskapet i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden
  • Registrera ärenden som inkommer till kommunen och bestämma om ärendets fortsatta handläggning
  • Ge juridisk rådgivning och service till kommunens förvaltningar och bolag
  • Ansvara för kommunarkivet
  • Biträda överförmyndaren
  • Förbereda och genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och folkomröstningar
  • Övergripande service till kommunledningsförvaltningen

Sidan uppdaterades 2020-07-01