Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 HässleholmEkonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

 

Skicka meddelande till

Kontakta upphandlingsenheten

Upphandlingschef

Rikard Muth

Telefon: 0451-26 80 87

Upphandlingsområde

Interna system/IT och teknik,

EU-projekt/övriga projekt 

Skicka meddelande till

Upphandlare

Almira Mahmutbegovic

Telefon: 0451-26 80 83

Upphandlingsområde

Omsorg och stöd, förbrukningsmaterial,

extern utbildning, arbetsmarknadsinsatser,

kommunikation

Skicka meddelande till

Upphandlare

Gert-Åke Gunnarsson

Telefon: 0451-26 80 98

Upphandlingsområde

Internservice, transporter,
fordon och maskiner

Skicka meddelande till

Upphandlare

Birgitta Petersson

Telefon: 0451-26 80 88

Upphandlingsområde

E-handel
Skicka meddelande till

Upphandlare

Maria Pettersson

Telefon: 0451-26 80 84

Upphandlingsområde

Livsmedel

Skicka meddelande till

Tekniska förvaltningen

Mats Svensson

Telefon: 0451-26 83 11

Skicka meddelande till

Sidan uppdaterades 2020-05-26 av Kerstin Andersson

  • Ingen giltig användare vald.