Arbetsmarknad & kompetensutveckling

Besöksadress

Stobygatan 5
281 39 Hässleholm

Telefon: 0451-26 85 75

Utvecklingsprojekt


 • Ingen giltig användare vald.

Arbetsmarknad & kompetensutveckling driver flera utvecklingsprojekt. Alla finansieras helt eller delvis av externa medel.

Pågående projekt

 • Entreprenörsmiljö Hässleholm/Business Class
  ska skapa en energirik samlingsplats för främst nystartade och unga företag. Business Class finns på Norra station. Projektet är ett EU-projekt som drivs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Leader LAG PH.
  Läs mer om Business Class.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Språk, arbetsmarknad och hälsa
  Projektet fokuserar på tre områden för att stärka integrationsprocessen. Målet är att öka nyanländas självständighet och inkludering i det svenska samhället. Projektets verksamhetsdelar är svenskundervisning för föräldralediga, cykelkurser och studiebesök på arbetsplatser för nyanlända. Projektet genomförs i samarbete med flera verksamheter i kommunen. Det finansieras av Länsstyrelsen.
 • Strategisk Samverkan i Skåne Nordost, SiS
  I projektet ska vi hjälpa kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. SiS är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.
 • EpoK (Young Innovation Hub)
  EpoK står för Entreprenörskap och kompetensförsörjning och riktar sig till ungdomar i åldern 15 - 25. I projektet skapas en Young Innovation HUB, en mötesplats för unga entreprenörer. Tillsammans med ungdomar driver HUB:en aktiviteter som främjar entreprenörskap. HUB-ledarna finns på Frykholmsgatan 17. Projektet finansieras av Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
 • Origo
  Projektet är en fortsättning på RSFI, där man utvecklat nya metoder för hållbart integrationsarbete. Origo ska identifiera och skapa nya metoder för nyanländas egenförsörjning. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.
 • Vägen till integration
  Syftet är att stödja språkinlärning och kunskap om det svenska samhället hos asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Projektet delfinansieras av Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Avslutade projekt:

 • Integrationsprojektet RSFI
  har under tre år (2016-19) arbetat med att utveckla nya metoder för ett bra integrationsarbete. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och Hässleholms kommun.
  Här kan du läsa mer om RSFI-modellen.


Sidan uppdaterades 2019-12-18