Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen
281 80 Hässleholm


Kommunlednings- förvaltningen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

På kommunledningsförvaltningen ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat ekonomistyrning, personalpolitik, ärendehantering till kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF).

Kommunledningskontoret består av nio avdelningar och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom arbetsmarknad och kompetensutveckling, ekonomi, fiber, IT, kansli, kommunikation, personal, räddningstjänst och tillväxt.


I förvaltningens uppdrag ingår strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut, projekt och säkerhetsarbete.


Verksamheten omfattar bland annat EU-frågor, juridiskt stöd, budget, bokslut, upphandling, personalpolitik, arkiv, infrastruktur, näringsliv, turism, marknadsföring, kommunväxel och servicekontor.


Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för förvaltningen.

Bengt-Arne Persson är förvaltningschef och kommundirektör.

Sidan uppdaterades 2020-02-13