Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen
281 80 Hässleholm


Kommunlednings- förvaltningen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

På kommunledningsförvaltningen ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat ekonomistyrning, personalpolitik, ärendehantering till kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF).

Kommunledningsförvaltningen består av åtta avdelningar och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, fiber, IT, kansli, kommunikation, personal, räddningstjänst och tillväxt.


I förvaltningens uppdrag ingår strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut, projekt och säkerhetsarbete.


Verksamheten omfattar bland annat EU-frågor, juridiskt stöd, budget, bokslut, upphandling, personalpolitik, arkiv, infrastruktur, näringsliv, turism, marknadsföring, kommunväxel och servicekontor.


Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för förvaltningen.

Bengt-Arne Persson är förvaltningschef och kommundirektör.

Jan-Ole Engkvist är biträdande förvaltningschef och kanslichef.

Sidan uppdaterades 2020-09-17