Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Havremagasinet

Väpnaregatan 13c

281 50 Hässleholm


Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Förvaltningschef

Rolf Bengtsson (tillförordnad)

Telefon: 0451-26 84 83Skicka meddelande till

bun@hassleholm.se

Tre förvaltningar

  • Ingen giltig användare vald.

Tre Förvaltningar är ett samarbete mellan skola, socialtjänst och omsorg för dig som är under 18 år och dina anhöriga. Samarbetet finns till för ditt bästa och för att alla barn och unga i Hässleholm ska ges en möjlighet till en bra start i livet. Tillsammans kan vi bättre se till att du har det du har rätt till, så som det står i FNs Barnkonvention.

Vi brukar säga att olikheter är vår styrka! I samarbetet kan våra förvaltningar hitta nya sätt att jobba tillsammans! För dig som är barn så kan samarbetet innebära att våra medarbetare arbetar bättre tillsammans för att ge stöd och hjälp. Det kan vara bra när något kör ihop sig för dig eller dina anhöriga. Så att du kan fokusera på att lära dig nya saker, växa upp tryggt och bli ditt bästa jag!


I Hässleholm är vi överens om detta, politiker, chefer och medarbetare.


Har du tankar och funderingar, frågor eller idéer, hör gärna av dig till Malin Grahn Marksell, processledare Tre Förvaltningar


Niklas Persson, verksamhet på barn- och utbildningsförvaltningen och ordförande för samarbetets ledningsgrupp

Sidan uppdaterades 2019-08-22 av Linda Färdig