Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Havremagasinet

Väpnaregatan 13c

281 50 Hässleholm


Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Förvaltningschef

Rolf Bengtsson

Telefon: 0451-26 84 83Skicka meddelande till

Ledning, stab och nämndsekreterare

Förvaltningschef

Rolf Bengtsson

Telefon 0451-26 84 83

Skicka meddelande till

Biträdande förvaltningschef och ansvarig för centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon: 0451-26 76 75

Skicka meddelande till

Verksamhetschef för förskolan

Christer Pettersson

Telefon 0451-26 84 74

Skicka meddelande till

Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Verksamhetschef för gymnasieskolan och särskolan

Jan-Olof Olofsson

Telefon 0451-26 85 37

Skicka meddelande till

tf. Verksamhetschef för Kulturskolan

Göran Olsson

Telefon 0451-26 86 94

Skicka meddelande till

Chef för ekonomiavdelningen

Åsa Persson

Telefon 0451-26 85 76 

Skicka meddelande till

Chef för personal- och kanslienheten

Stefan Nyhlén

Telefon 0451-26 84 36

Skicka meddelande till

Utvecklingschef

Per-Erik Holmén

Telefon 0451-26 84 30

Skicka meddelande till

 

Nämndsekreterare

Malin Dahl

Telefon 0451-26 84 40 

Skicka meddelande till

Sidan uppdaterades 2020-05-25 av Linda Färdig

  • Ingen giltig användare vald.