Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Havremagasinet

Väpnaregatan 13c

281 50 Hässleholm


Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Förvaltningschef

Rolf Bengtsson

Telefon: 0451-26 84 83Skicka meddelande till

Barn- och utbildningsförvaltningen

  • Ingen giltig användare vald.

Barn- och utbildningsförvaltningen har över 2000 medarbetare, både tillvidareanställda och vikarier. Vi ansvarar för utbildning för barn och unga i förskola, grundskola och gymnasie samt Kulturskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen leds av en förvaltningschef. Förvaltningschefen har det övergripande och strategiska ansvaret för förvaltningen och är nämndens företrädare gentemot verksamheten och tvärtom.


Den kommunala förskolan är indelad i förskoleområden. I varje förskoleområde finns en rektor, som leder verksamheten.


Den kommunala grundskolan är indelad i områden. Varje område har  en rektor, som leder verksamheten vid områdets förskoleklasser, grundskola och fritidshem. I flertalet områden finns även en eller flera biträdande rektorer.


Särskolan är indelad i två rektorsområden. Grundsärskolan och träningsskolan leds av en rektor. Flertalet elever går på T4 grundsärskola, men det finns både individintegrerade elever och gruppintegrerade elever på andra grundskolor i kommunen. Gymnasiesärskolan leds av en rektor.


Gymnasieskolan består av tre skolor, som tillsammans bildar Hässleholms Gymnasium. Skolledningen består av en rektor och några biträdande rektorer. Det finns inga fristående gymnasieskolor i Hässleholms kommun.


Kulturskolans verksamhet leds av en verksamhetschef.


Barn- och utbildningskontorets uppdrag är att samordna, planera och stödja förvaltningens olika verksamheter. Där finns bland annat särskilda avdelningar för ekonomi, personal, utveckling, stöd till barn och elever samt service. Serviceavdelningen arbetar bland annat med frågor som rör kost, skolskjutsar och samordning skola och arbetsliv.

Sidan uppdaterades 2020-04-15