Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254
281 23 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stobyvägen 6


Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon: 0451-26 77 31Skicka meddelande till

Barn- och utbildningsförvaltningen

  • Ingen giltig användare vald.

Barn- och utbildningsförvaltningen leds av förvaltningschef Eva Andersson.

Förvaltningschef Eva Andersson

Foto: Gunvor Borre

Barn- och utbildningsförvaltningen leds av förvaltningschef Eva Andersson. Hon har det övergripande och strategiska ansvaret för förvaltningen och är nämndens företrädare gentemot verksamheten och tvärtom.


Den kommunala förskolan är indelad i förskoleområden. I varje förskoleområde finns en förskolechef, som leder verksamheten.


Den kommunala grundskolan är indelad i områden. Varje område har  en rektor, som leder verksamheten vid områdets förskoleklasser, grundskola och fritidshem.


Särskolan är indelad i två rektorsområden. Grundsärskolan och träningsskolan leds av en rektor. Flertalet elever går på T4 grundsärskola, men det finns både individintegrerade elever och gruppintegrerade elever på andra grundskolor i kommunen. Gymnasiesärskolan leds av en rektor.


Gymnasieskolan består av tre skolor, som tillsammans bildar Hässleholms Gymnasium. Var och en av skolorna leds av en rektor. Det finns inga fristående gymnasieskolor i Hässleholms kommun.


Kulturskolans verksamhet leds av en verksamhetschef.


Barn- och utbildningskontorets uppdrag är att samordna, planera och stödja förvaltningens olika verksamheter. Där finns bland annat särskilda avdelningar för ekonomi, personal, utveckling, stöd till barn och elever samt service. Serviceavdelningen arbetar bland annat med frågor som rör kost, skolskjutsar och samordning skola och arbetsliv.
Sidan uppdaterades 2018-03-11 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube