Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetsmarknad & kompetensutveckling

Besöksadress

Stobygatan 5
281 39 Hässleholm

Telefon: 0451-26 85 75


Skicka meddelande till

Arbetsmarknadsprojekt


 • Ingen giltig användare vald.

Förvaltningen Arbetsmarknad & kompetensutveckling driver även ett flertal arbetsmarknadsrelaterade projekt. Många av dem finansieras helt eller delvis av olika EU-medel och i samarbete med Skåne Nordost.


Aktuella projekt i korthet:


 • Framtidens teknikutbildningar
  Syftet med projektet är att skapa en bättre matchning mellan de lokala teknikföretagens kompetensbehov och de teknikutbildingar som ges i Hässleholms kommun. Detta kommer att ske genom ett flertal insatser, bland annat genom att införa en s.k. "Samverkan skola arbetsliv"-funktion (SSA) och ett teknikcollege.

 

 • Within
  Projektets syfte är att skapa en central mötesplats/lokal för ungdomar i åldern 16-25 år som står utanför arbetsmarknaden. Fokus ligger på att utifrån individuella behov vägleda och stödja ungdomarna på vägen mot en meningsfull sysselsättning. Detta sker genom flera olika motivationshöjande aktiviteter och stödåtgärder som får ungdomarna att ta det första, sista och avgörande steget i riktning mot arbete eller studier.

 

 • Lärlingsakademin 2.0
  Lärlingsakademin syftar till att öka antalet unga vuxna som får möjlighet att genomgå en företagsförlags utbildning. Det unika med lärlingsutbildningen är den stora grad av stöd för den som står längre från arbetsmarknaden samt det individuella upplägget i vilket deltagaren får styra sin utbildning utefter sina arbetslivmål.

 

 • Unga entreprenörer och kreativa miljöer
  Syftet med projektet är att utreda och kartlägga vilket stöd unga entreprenörer är i behov av och hur en entreprenörsfrämjande kreativ miljö kan byggas upp.

Sidan uppdaterades 2017-01-02 av Elida Cimic

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube