Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

RSFI-modellen

I Hässleholmsprojektet RSFI har det tagits fram nya metoder för integrationsarbete. Här kan du lä sa allt om RSFI-modellen.

Landa, lära och arbeta

Teamet bakom RSFI har velat skapa ett sammanhängande och logiskt system, med möjlighet för individen att både landa, lära och komma ut i arbete.


Processen skall vara begriplig för individen och ta vara på dennes kompetens och motivation.


Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med forskare, praktiker och de nyanlända. Utvärderingen visar att arbetet fullföljts i enlighet med målsättningarna och vi kan nu tala om RSFI-modellen.


Efter RSFI-projektets slut jobbar teamet vidare i ett nytt projekt, Origo, med att identifiera och skapa nya metoder för nyanländas egenförsörjning.


Vill du veta mer om hur man kan arbeta enligt RSFI-modellen för att underlätta nyanländas integrationsprocess, kan du klicka dig fram i materialet nedan.

 

Del 1. RSFI - integration på goda grunder

En övergripande introduktion till projektet, samt vårt arbets- och förhållningssätt.
Läs om integration på goda grunder.PDF (pdf, 363 kB)

Del 2. Språkmetoden

I RSFI har vi utvecklat en metod för undervisning i svenska som andraspråk, främst avsedd för sfi. Här beskrivs förutsättningar för arbetet, metodens olika delar och hur vi arbetat med dessa.

Läs om språkmetoden.PDF (pdf, 256 kB)


Del 3. Samhällsförståelse

I RSFI utvecklades ett alternativ till den Samhällsorientering som är obligatorisk för personer inom etableringen. Här beskrivs den pedagogiska struktur vi har utvecklat, samt det kursen innefattar.

Läs om samhällsförståelse.PDF (pdf, 249 kB)


Del 4. Friskvård, friluftsliv, kreativa verkstäder - och språk genom allt

I RSFI har vi bemött våra deltagares behov även utanför klassrummet. Lär mer om hur vi har arbetat, samt hur språklärande har genomsyrat alla våra aktiviteter.

Läs om friskvård, friluftsliv och kreativa verkstäder.PDF (pdf, 223 kB)


Del 5. ENIG

I RSFI har vi erbjudit ENIG – etableringssamtal för nyanlända i grupp, utvecklad av Driton Rama. Läs mer om metoden här.

Läs om ENIG.PDF (pdf, 206 kB)


Del 6. Gemensam plattform

Inom RSFI har vi arbetat enligt tanken ”språk genom allt”, det vill säga strukturerat och medvetet språklärande i såväl vårt språklabb, som i övriga aktiviteter. Forskningsunderlaget för arbetet är sammanställt i vår gemensamma pedagogiska plattform. Här beskrivs också grunderna för vårt förhållningssätt.

Läs om gemensam plattform.PDF (pdf, 312 kB)


Sidan uppdaterades