Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Origo

Hässleholmsprojektet Origo skapar individanpassade vägar ut i arbete för utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden.

Bild på EU-flagga samt texten Europeiska Unionen, Europeiska Socialfonden

Unikt projekt

Metoderna i Origo bygger på RSFI-modellen, som också tagits fram i Hässleholm. Teamet bakom RSFI skapade en modell baserad på landa, lära och arbete. Modellen tar vara på individens kompetens och motivation att lära svenska, förstå samhället och ta sig vidare till egenförsörjning.

Origo

Origo betyder skärningspunkt. Erfarenheterna från RSFI visar att det ofta är mellan etableringstillvaro och självförsörjning som individen har svårt att förstå de krav som ställs. Detta gäller kanske särskilt den som kommer från helt andra villkor och en annan kultur. I Origo hjälper vi deltagarna i projektet med de kunskaper och färdigheter som behövs får att kunna och våga komma vidare.


Projektets målgrupp är individer med funktionsvariationer eller misstänkt fysisk eller psykisk ohälsa. Utifrån detta arbetar projektet också med arbetsförmågebedömningar och eventuella anpassningar på praktik- och arbetsplatser.


Origo finansieras av Europeiska Socialfonden och Hässleholms kommun.


Vill du veta mer om Origo, kontakta Margaretha Håkansson.

E-post till Margaretha Håkansson.


Här kan du läsa om RSFI-modellen.

Sidan uppdaterades