Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Arbetsmarknads- förvaltningen

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Vi ansvarar för kommunens arbetsmarknadsverksamhet, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning, samt driver flera utvecklingsprojekt.

Nellie som går tågteknikerutbildningen på Yrkeshögskolan Syd Hässleholm. Foto Jörgen Alström.

På Yrkeshögskolan Syd kan du läsa många eftertraktade utbildningar, bland annat till tågtekniker. Foto: Jörgen Alström

Arbetsmarknadsförvaltningen består av:


 • Arbetsmarknadsenheten
  Hjälper arbetslösa kommuninvånare att få jobb genom deltagande i förberedande och kompetenshöjande insatser. Arbetsmarknadsenheten driver även projekt som syftar till att utveckla nya metoder för att minska arbetslösheten.

  Läs mer om Arbetsmarknadsenheten

 • Ekonomiskt bistånd
  Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd tar emot ansökningar om ekonomiskt bistånd och planerar tillsammans med dig för hur du ska få ett arbete eller annan försörjning så fort som möjligt. Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp när du inte längre kan försörja dig och din familj.

  För att hjälpa dig att bli självförsörjande samarbetar verksamheten med arbetsmarknadsenheten och andra aktörer.

  Läs mer om Ekonomiskt bistånd

 • SFI
  Utbildning i svenska för invandrare som är över 16 år. Läs mer om SFI

 • Yrkeshögskolan Syd
  Erbjuder eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar som är direkt anpassade efter arbetslivets behov.

  Läs mer om Yrkeshögskolan Sydlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades 2020-07-01