Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Förvaltningar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har sju förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens medborgare.

Förvaltningarnas uppgifter

Varje förvaltning arbetar inom olika ämnesområden som till exempel miljöfrågor eller äldreomsorg. Förvaltningen styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige. Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga nämndens politiska beslut.


Foto på Bengt-Arne Persson

Bengt-Arne Persson Foto: AM-Tryck
Kommundirektör Bengt-Arne Persson är kommunens högsta tjänsteman och chef för hela tjänstemannaorganisationen.


Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen att stödja, främja och utveckla kommunen och dess verksamheter.Sidan uppdaterades 2019-03-07 av Kerstin Andersson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun