Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Förvaltningar

Hässleholms kommun har åtta förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens medborgare.

Förvaltningarnas uppgifter

Varje förvaltning arbetar inom olika ämnesområden som till exempel miljöfrågor eller äldreomsorg. Förvaltningen styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige. Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga nämndens politiska beslut.

Foto på Bengt-Arne Persson

Bengt-Arne Persson Foto: AM-Tryck

Kommundirektör Bengt-Arne Persson

Kommunens högsta tjänsteman och chef för hela tjänstemannaorganisationen.


Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen att stödja, främja och utveckla kommunen och dess verksamheter.
Sidan uppdaterades