Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 


Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Förvaltningar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har elva förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens medborgare.

Förvaltningarnas uppgifter

Varje förvaltning arbetar inom olika ämnesområden som till exempel miljöfrågor eller äldreomsorg. Förvaltningen styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige. Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga nämndens politiska beslut.


Foto: AM-Tryck
Kommunchef Bengt-Arne Persson är kommunens högsta tjänsteman och

chef för hela tjänstemannaorganisationen.


Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen att stödja, främja och utveckla kommunen och dess verksamheter.


Sidan uppdaterades 2015-08-21 av Kerstin Andersson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube