Barn- och utbildningsnämnden

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Havremagasinet

Väpnaregatan 13c

281 50 Hässleholm


Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Nämndsekreterare

Malin Dahl
Telefon: 0451-26 84 40


Skicka meddelande till

bun@hassleholm.se

Mötestider barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts möten är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts mötestider 2021

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

14

11

11

8

6

3

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

-

9

7

4

2


Sidan uppdaterades