Barn- och utbildningsnämnden

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Havremagasinet

Väpnaregatan 13c

281 50 Hässleholm


Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Nämndsekreterare

Malin Dahl
Telefon: 0451-26 84 40


Skicka meddelande till

bun@hassleholm.se

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden, BUN, har det politiska ansvaret för förskola och skola.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden, BUN, ansvarar för Hässleholms kommuns

 • förskolor och pedagogiska omsorg
 • fritidshem
 • förskoleklasser och grundskolor
 • särskolor
 • gymnasieskolor
 • kulturskola

BUN har även ansvar för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Hässleholms kommun. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna och fritidshemmen samt alla skolor.


Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

Barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. består av elva ordinarie ledamöter och sex ersättare. De är valda av kommunfullmäktige.


Presidium, barn- och utbildningsnämnden 2019-2022

 • Ordförande Stefan Larsson (M)
 • Förste vice ordförande Jens Lindholm (SD)
 • Andre vice ordförande Joachim Fors (S)


Arbetsutskott, barn- och utbildningsnämnden 2019-2022

Arbetsutskottet består av:

 • Ordförande Stefan Larsson (M)
 • Förste vice ordförande Jens Lindholm (SD)
 • Andre vice ordförande Joachim Fors (S)


Så fungerar nämnden

Barn- och utbildningsnämnden, BUN, sammanträder vanligen en gång per månad med undantag för juli. BUN har ett arbetsutskott, AU. Flertalet ärenden behandlas av AU innan de kommer till nämnden för beslut. AU kan också själv fatta beslut i vissa ärenden. 


Kallelser publiceras vanligen cirka en vecka före aktuellt sammanträde. Protokoll publiceras efter justering, vilket sker senast 14 dagar efter sammanträdet.


Vision

Barn- och utbildningsnämndens vision är att "Alla ska bli sitt bästa".

Sidan uppdaterades