Barn- och utbildningsnämnden

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Havremagasinet

Väpnaregatan 13c

281 50 Hässleholm


Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Nämndsekreterare

Malin Dahl
Telefon: 0451-26 84 40


Skicka meddelande till

bun@hassleholm.se

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för förskola och skola.

Om barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för Hässleholms kommuns

  • förskolor och pedagogiska omsorg
  • fritidshem
  • förskoleklasser och grundskolor
  • särskolor
  • gymnasieskolor
  • kulturskola.

Nämnden har även ansvar för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Hässleholms kommun. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna och fritidshemmen samt alla skolor.


Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter och sex ersättare som är valda av kommunfullmäktige. Under barn- och utbildningsnämnden finns ett arbetsutskott.


  • Ordförande Stefan Larsson (M)
  • Förste vice ordförande Jens Lindholm (SD)
  • Andre vice ordförande Joachim Fors (S)


Barn- och utbildningsnämndens förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att genomföra barn- och utbildningsnämndens beslut.

Barn- och utbildningsförvaltningen


Mötestider, protokoll med mera

Barn- och utbildningsnämndens mötestider

Barn- och utbildningsnämndens kallelser och protokoll

Alla politiker i barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Pdf, 358 kB. (Pdf, 358 kB)

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsregler Pdf, 750 kB. (Pdf, 750 kB)Sidan uppdaterades