Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Havremagasinet

Väpnaregatan 13c

281 50 Hässleholm


Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Förvaltningschef

Rolf Bengtsson

Telefon: 0451-26 84 83Skicka meddelande till

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för utbildning för barn och unga i förskola, grundskola, samt gymnasium och kulturskola.

Om barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden, och har även en central förvaltning där avdelningarna ekonomi, HR, utveckling, stöd till barn och elever samt serviceenhet ingår.


Barn- och utbildningens verksamhetsområden är:

  • förskola
  • grundskola, där förskoleklass, grundskola och fritidshem ingår
  • gymnasieskola och särskola
  • kulturskola.


Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna. Verksamheten omfattar också frågor inom till exempel skolskjutsar samt samordning mellan skola och arbetsliv.


Förvaltningschef

Niklas Persson är förvaltningschef.


Politisk nämnd

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för förvaltningen.
Barn- och utbildningsnämnden


Kontakt

Om du vill komma i kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen kan du göra det genom vårt kontaktcenter.
Kontakta Hässleholms kommun


Sidan uppdaterades