Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Havremagasinet

Väpnaregatan 13c

281 50 Hässleholm


Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Förvaltningschef

Rolf Bengtsson

Telefon: 0451-26 84 83Skicka meddelande till

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har över 2000 medarbetare, både tillvidareanställda och vikarier. Vi ansvarar för utbildning för barn och unga i förskola, grundskola och gymnasie samt Kulturskolan.

Om barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Förvaltningschefen har det övergripande och strategiska ansvaret för förvaltningen och är nämndens företrädare gentemot verksamheten och tvärtom.


Förskolan

Den kommunala förskolan är indelad i förskoleområden. Varje förskoleområde har en rektor som leder verksamheten.


Grundskolan

I grundskolan ingår förskoleklass, grundskola och fritidshem. Den kommunala grundskolan är indelad i områden. Varje område har en rektor, som leder verksamheten. I flertalet områden finns även en eller flera biträdande rektorer.


Särskolan

Särskolan är indelad i två rektorsområden. Grundsärskolan och träningsskolan leds av en rektor. Flertalet elever går på T4 grundsärskola, men det finns både individintegrerade elever och gruppintegrerade elever på andra grundskolor i kommunen. Gymnasiesärskolan leds av en rektor.


Gymnasieskolan

I Hässleholm finns tre gymnasieskolor som tillsammans bildar Hässleholms Gymnasium. Varje skola har en rektor och biträdande rektorer. Det finns inga fristående gymnasieskolor i Hässleholms kommun.


Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet leds av en verksamhetschef.


Uppdraget

Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja våra olika verksamheter. I dencentrala förvaltningen finns bland annat särskilda avdelningar för ekonomi, personal, utveckling, stöd till barn och elever samt service. Serviceavdelningen arbetar bland annat med frågor som rör kost, skolskjutsar och samordning skola och arbetsliv.

Sidan uppdaterades