Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden (AMN) ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor (arbetsmarknadsenheten), vuxenutbildning (komvux, sfi och yrkeshögskolan) samt övriga uppgifter som åligger enligt reglemente och delegationsordning. Arbetsmarknadsnämndens förvaltning är arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsnämnden


  • Ordförande Stefan Larsson (M)
  • 1:e vice ordförande Ulf Berggren (SD)
  • 2:e vice ordförande Joachim Fors (S)

 

E-post arbetsmarknadsnämnden

Sidan uppdaterades