Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar bland annat för vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd.

Om arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden är bland annat

  • kommunal vuxenutbildning
  • yrkesutbildningar för vuxna
  • yrkeshögskola.


Arbetsmarknadsnämnden består av sju ledamöter och tre ersättare som är valda av kommunfullmäktige.


  • Ordförande Stefan Larsson (M)
  • Förste vice ordförande Ulf Berggren (SD)
  • Andre vice ordförande Joachim Fors (S)


Arbetsmarknadsnämndens förvaltning

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att genomföra arbetsmarknadsnämndens beslut.
Arbetsmarknadsförvaltningen 


Mötestider, protokoll med mera

Arbetsmarknadsnämndens mötestider
Arbetsmarknadsnämndens kallelser och protokoll

Alla politiker i arbetsmarknadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmarknadsnämndens reglemente Pdf, 284 kB. (Pdf, 284 kB)
Arbetsmarknadsnämndens delegeringsregler Pdf, 515 kB. (Pdf, 515 kB)


Sidan uppdaterades