Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Nämnder och förvaltningar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har åtta nämnder och sju förvaltningar.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är barn-och utbildningsnämnd och socialnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige.


Nämnderna ska

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige


Förvaltningarna utför

Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga nämndens politiska beslut. Hässleholms kommun har sju förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens medborgare. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.


Här kan du se hur den kommunala organisationen är uppbyggd.

Sidan uppdaterades 2019-01-23 av Magnus Lindstrand