Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Nämnder och förvaltningar

Hässleholms kommun har nio nämnder och åtta förvaltningar.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är barn-och utbildningsnämnd och socialnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige.


Nämnderna ska ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomföra dessa beslut.

Nämnder

Förvaltningar

Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga nämndens politiska beslut. Hässleholms kommun har åtta förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens medborgare. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Förvaltningar

Sidan uppdaterades