Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Mötestider kommunstyrelsens arbetsutskott

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesdagar 2019







Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

16

13

13

10

8, 29

12

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

14

18

16

6, 26*

-


* sammanträdet den 27 november flyttas till den 26 november.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesdagar 2020







Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

15

12

18

17

6, 27

10

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

19

16

7

4, 25

-


Sidan uppdaterades 2019-10-29