Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Mötestider kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesdagar 2021Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

20

17

17

14

5

2, 16

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

18

15

13

10

1


Sidan uppdaterades