Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Mötestider kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesdagar 2022Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

12

16

16

6, 27

-

1, 15

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

17

14

12, 26

30

-


Sidan uppdaterades