Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Mötestider kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådets möten är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Kommunala  pensionärsrådets mötesdagar 2021Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

-

25

-

22*

27

-

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

-

23

-

11**

25

-


*Informationsdag.

**Informationsdag tillsammans med KTR.

Kommunala pensionärsrådets möten inleds med en

information tillsammans med kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). 

Sidan uppdaterades