Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Kommunstyrelsen

  • Ingen giltig användare vald.

Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsens består av 15 ledamöter och 15 ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. Under kommunstyrelsen finns det två utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott.


Kommunstyrelsens ordförande är Lars Johnsson (M). Robin Gustavsson (KD) är kommunstyrelsens förste vice ordförande. Lena Wallentheim (S) är kommunstyrelsens andre vice ordförande.


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen samt beslutar i löpande ärenden.

 

I arbetsutskottet ingår som ordinarie ledamöter Lars Johnsson (M), Lena Wallentheim (S), Lena Svensson (C), Hans-Göran Hansson (MP) och Ulf Berggren (SD).


Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar och förhandlar i kommunens övergripande personalfrågor.

 

I personalutskottet ingår som ordinarie ledamöter Lars Johnsson (M), Lena Wallentheim (S), Lena Svensson (C), Hans-Göran Hansson (MP) och Ulf Berggren (SD).

Sidan uppdaterades 2018-02-12 av Kerstin Andersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube