Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse - kommunens motsvarighet till regeringen - som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens består av 13 ledamöter och 13 ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. Under kommunstyrelsen finns det två utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott.


  • Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).
  • Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD).
  • Kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S).


Mötestider, protokoll med mera

Kommunstyrelsens mötestider

Kommunstyrelsens kallelser och protokoll

Alla politiker i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens reglement Pdf, 299 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 299 kB)
Kommunstyrelsens delegeringsregler Pdf, 241 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 241 kB)


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen samt beslutar i löpande ärenden. Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.


  • Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Lars Johnsson (M).
  • Kommunstyrelsens arbetsutskotts vice ordförande Hanna Nilsson (SD).
  • Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamot Lena Wallentheim (S).


Mötestider, protokoll med mera

Kommunstyrelsens arbetsutskotts mötestider
Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll

Alla politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar och förhandlar i kommunens övergripande personalfrågor. Personalutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.


  • Kommunstyrelsens personalutskotts ordförande Robin Gustavsson (KD).
  • Kommunstyrelsens personalutskotts vice ordförande Joachim Fors (S).
  • Kommunstyrelsens personalutskotts ledamot Ulf Berggren (SD).


Mötestider, protokoll med mera

Kommunstyrelsens personalutskotts mötestider
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Alla politiker i kommunstyrelsens personalutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens personalutskotts instruktion Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 95 kB)

Sidan uppdaterades