Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Kommunstyrelsen

  • Ingen giltig användare vald.

Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsens består av 13 ledamöter och 13 ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. Under kommunstyrelsen finns det två utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott.


Kommunstyrelsens ordförande är Lars Johnsson (M). 

Hanna Nilsson (SD) är kommunstyrelsens förste vice ordförande. Lena Wallentheim (S) är kommunstyrelsens andre vice ordförande.


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen samt beslutar i löpande ärenden.

 

I arbetsutskottet ingår som ordinarie ledamöter Lars Johnsson (M) ordförande, Hanna Nilsson (SD) vice ordförande och Lena Wallentheim (S).


Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar och förhandlar i kommunens övergripande personalfrågor.

 

I personalutskottet ingår som ordinarie ledamöter Robin Gustvasson (KD) ordförande, Joachim Fors (S) vice ordförande och Ulf Berggren (SD).

Sidan uppdaterades 2018-12-10 av Kerstin Andersson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun