Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse - kommunens motsvarighet till regeringen - som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Om kommunstyrelsen

Styrelsen har bland annat

 • uppsikt över övriga nämnders och de kommunala bolagens verksamhet
 • lägger fram förslag till beslut som ska beslutas av kommunfullmäktige. Det innebär att om en nämnd vill att fullmäktige ska besluta i en viss fråga måste ärendet först passera kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
 • ansvar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.


Kommunstyrelsens ansvarar också för räddningstjänsten och övergripande interna säkerhetsfrågor i kommunen.


Kommunstyrelsens består av tretton ledamöter och tretton ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. Under kommunstyrelsen finns det två utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott.


 • Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M)
 • Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD)
 • Kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S)


Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att genomföra kommunstyrelsens beslut.

Kommunledingsförvaltningen


Mötestider, protokoll med mera

Kommunstyrelsens mötestider

Kommunstyrelsens kallelser och protokoll

Alla politiker i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens reglemente Pdf, 299 kB. (Pdf, 299 kB)
Kommunstyrelsens delegeringsregler Pdf, 230 kB. (Pdf, 230 kB)


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen samt beslutar i löpande ärenden. Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.


 • Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Lars Johnsson (M)
 • Kommunstyrelsens arbetsutskotts vice ordförande Hanna Nilsson (SD)
 • Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamot Lena Wallentheim (S)


Mötestider, protokoll med mera

Kommunstyrelsens arbetsutskotts mötestider
Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll

Alla politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar och förhandlar i kommunens övergripande personalfrågor. Personalutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.


 • Personalutskottets ordförande Robin Gustavsson (KD)
 • Personalutskottets vice ordförande Joachim Fors (S)
 • Personalutskottets ledamot Ulf Berggren (SD)


Mötestider, protokoll med mera

Kommunstyrelsens personalutskotts mötestider
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Alla politiker i kommunstyrelsens personalutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens personalutskotts instruktion Pdf, 95 kB. (Pdf, 95 kB)

Sidan uppdaterades