Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Kommunfullmäktige

  • Ingen giltig användare vald.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år väljer invånarna i Hässleholms kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Kommunfullmäktige i Hässleholm har 61 ordinarie ledamöter och 32 ersättare.

 

Mandatfördelning 2015-2018

Centerpartiet (C): 4

Folkets väl (FV): 2  

Kristdemokraterna (KD): 4

Liberalerna (L): 3

Miljöpartiet (MP): 4

Moderaterna (M): 8

Socialdemokraterna (S): 20

Sverigedemokraterna (SD): 13 *

Vänsterpartiet (V): 2

Representerar inte något parti som finns i  kommunfullmäktige (-): 1*

 

* Under mandatperioden har en ledamot lämnat Sverigedemokraterna.

 

Behandlar frågor av större vikt

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
  • Val av revisorer
  • Grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda
  • Folkomröstning i kommunen
  • Beslutar om motioner

Kommunfullmäktiges presidium

Douglas Roth (M), kommunfullmäktiges ordförande.


Patrik Jönsson (SD), kommunfullmäktiges förste vice ordförande.


Irene Nilsson (S), kommunfullmäktiges andre vice ordförande.

Sidan uppdaterades 2018-05-24 av Kerstin Andersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube