Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Kommunfullmäktige

  • Ingen giltig användare vald.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år väljer invånarna i Hässleholms kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Kommunfullmäktige i Hässleholm har 61 ordinarie ledamöter och 32 ersättare.

 

Mandatfördelning 2015-2018

Centerpartiet (C): 4

Folkets väl (FV): 2  

Kristdemokraterna (KD): 4

Liberalerna (L): 3

Miljöpartiet (MP): 4

Moderaterna (M): 8

Socialdemokraterna (S): 20

Sverigedemokraterna (SD): 14

Vänsterpartiet (V): 2

 

Behandlar frågor av större vikt

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • Val av revisorer
  • Grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda
  • Folkomröstning i kommunen
  • Behandla alla motioner

Kommunfullmäktiges presidium

Douglas Roth (M), kommunfullmäktiges ordförande.


Patrik Jönsson (SD), kommunfullmäktiges förste vice ordförande.


Irene Nilsson (S), kommunfullmäktiges andre vice ordförande.

Sidan uppdaterades 2017-06-14 av Hanna Gardell

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube