Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Kommunfullmäktige

  • Ingen giltig användare vald.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år väljer invånarna i Hässleholms kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Kommunfullmäktige i Hässleholm har 61 ordinarie ledamöter och 32 ersättare.

 

Mandatfördelning 2018-2022

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna (S): 15
Centerpartiet (C): 5

Folkets väl (FV): 4

Kristdemokraterna (KD): 4

Liberalerna (L): 3

Miljöpartiet de gröna (MP): 2

Moderaterna (M): 10

Sverigedemokraterna (SD): 16

Vänsterpartiet (V): 2


Kommunfullmäktiges presidium

Douglas Roth (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Foto på Douglas Roth

Douglas Roth Foto: Exakta Creative

 

Patrik Jönsson (SD)
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande

Foto på Patrik Jönsson

Patrik Jönsson Foto: Exakta Creative

 

Irene Nilsson (S)

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande

Foto på Irene Nilsson

Irene Nilsson Foto: Exakta Creative

 

Behandlar frågor av större vikt

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
  • Val av revisorer
  • Grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda
  • Folkomröstning i kommunen
  • Beslutar om motioner

Sidan uppdaterades 2018-11-26