Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Kommunalråd

Hässleholms kommun har tre kommunalråd som väljs av kommunfullmäktige. Kommunalråden leder det politiska arbetet och företräder även Hässleholms kommun i officiella sammanhang.

Lars Johnsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande.

Foto på Lars Johnsson

Lars Johnsson Foto: Exakta Creative


Hanna Nilsson (SD)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Foto på Hanna Nilsson

Hanna Nilsson Foto: Exakta Creative


Lena Wallentheim (S)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Foto på Lena Wallentheim

Lena Wallentheim Foto: Exakta Creative

Sidan uppdaterades