Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 


Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Kommunalråd och oppositionsråd

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har tre kommunalråd som väljs av kommunfullmäktige. Kommunalråden ansvarar för var sitt verksamhetsområde som de har beredningsansvar för.

Ett kommunalråd är oppositionsråd och har inget beredningsansvar men får tidigt insyn i alla ärenden.

Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som berör ditt vardagsliv. Det kan gälla hur ditt bostadsområde, ditt barns skola eller biblioteket ska utvecklas, eller hur torg, parker och gator ska utformas.


Eftersom vi lever i en demokrati har alla samma rätt att försöka påverka utvecklingen i olika frågor och att ta del av det som händer i samhället. Därför är i stort sett alla kommunala handlingar offentliga, vilket betyder att de flesta papper får läsas av vem som helst.

Kommunledning

Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande,

kommunalråd, telefon 0451-26 83 46.


Robin Gustavsson (KD), kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunalråd, telefon 0451-26 83 78.


Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande, oppositionsråd, telefon 0451-26 83 71.

Sidan uppdaterades 2018-02-12 av Kerstin Andersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube