Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksfrågor.

Om socialförvaltningen

Förvaltningen består av tre verksamhetsområden, och har även en central förvaltning där staben och ekonomienheten ingår.

Socialförvaltningens verksamhetsområden är:

  • barn och unga 0-20 år
  • vuxna 18 år -
  • mottag, stöd och prevention.

Förvaltningen ansvarar även för tolkservice och tillståndsgivning för alkoholservering.

Förvaltningschef

Sus Lantz är socialchef.

Politisk nämnd

Socialnämnden har det politiska ansvaret för förvaltningen.
Socialnämnden


Har du frågor eller vill prata med någon på förvaltningen?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: