Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri. 

Om omsorgsförvaltningen

Vårt mål är att även du som behöver vård och omsorg i din vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt. Det innebär att du ska ha möjlighet att delta i samhället, ha en meningsfull sysselsättning och en aktiv fritid. Därför vill vi kunna skapa en trygghet där du kan känna dig delaktig och uppelever att du bemöts med respekt och omtanke.

Omsorgsförvaltningens verksamhetsområde

Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till dig som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående.

Förvaltningschef

Åsa Ollerstam Lundh är förvaltningschef.

Politisk nämnd

Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för förvaltningen.
Omsorgsnämnden


Har du frågor eller vill prata med någon på förvaltningen?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: