Hässleholms kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att sätta medborgaren i centrum och särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur och fritid, stärka kulturens roll som tillväxtfaktor och vara ett kulturellt nav i regionen.

Om kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningen arbetar för jämlikhet, jämställdhet, delaktighet och social inkludering genom att erbjuda invånarna ett rikt kultur- och fritidsutbud som är attraktivt med hög kvalité. Kultur- och fritids verksamheter är nyskapande, mobila, inkluderande och attraktiva. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och mänskliga rättigheter ska ligga till grund. Här är vi en viktig pusselbit kring det främjande arbetet för att skapa en god livsmiljö och trygghet genom livet.

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden består av:

  • Hässleholms kulturhus
  • Bibliotek
  • Hovdala slott
  • Allmänkultur
  • Barn och unga
  • Badanläggningar
  • Idrotts- och fritidsverksamhet
  • Friluftsanläggningar och friluftsturism
  • Föreningar och föreningsliv

Förvaltningschef

Anders Rosengren är förvaltningschef.

Politisk nämnd

Kultur- och fritidsnämnden har det politiska ansvaret för förvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden


Har du frågor eller vill prata med någon på förvaltningen?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: