Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

På kommunledningsförvaltningen ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat ekonomistyrning, personalpolitik, ärendehantering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Om kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består av sex avdelningar och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner.

I förvaltningens uppdrag ingår strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut, projekt och säkerhetsarbete.

Verksamheten omfattar bland annat juridiskt stöd, budget, bokslut, upphandling, personalpolitik, arkiv, infrastruktur, räddningstjänst, näringsliv, turism, IT-frågor, EU-frågor, marknadsföring och kommunikation samt kontaktcenter.

Kommunledningsförvaltningens avdelningar är:

  • ekonomi
  • IT
  • kansli- och kommunikation
  • personal
  • räddningstjänst
  • tillväxt

Förvaltningschef

Ulf Bengtsson är förvaltningschef och kommundirektör.
Bitr förvaltningschef är Amra Salihovic.

Politisk nämnd

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för förvaltningen.
Alla politiker i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.


Har du frågor eller vill prata med någon på förvaltningen?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: