Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Bolag

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har tre helägda aktiebolag. De är Hässlehem AB, Hässleholms Industribyggnads AB och Hässleholm Miljö AB. 

Kommunens helägda bolag med dotterbolag:


  • Hässlehem ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 1 950 lägenheter i Hässleholms kommun.
  • Hässleholm Industribyggnads ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (HIBAB) förvaltar och utvecklar Norra station, Hovdala och Mölleröds naturområde samt förvaltar cirka 50 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. HIBAB har tre dotterbolag;länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hässleholm M6 AB, Hässleholm Norra Station AB och Byggaren 3 Fastighets AB.
  • Hässleholm Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för att samla in och återvinna hushållsavfall, behandla avfall från industrier och andra verksamheter samt producera och leverera fjärrvärme. Hässleholms Vatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  är ett dotterbolag till Hässleholm Miljö AB och har hand om kommunens allmänna vatten och avlopp.

Kommunen är även delägare i:


Sidan uppdaterades 2020-05-28