Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Bolag

Hässleholms kommun har tre helägda aktiebolag. De är Hässlehem AB, Hässleholms Industribyggnads AB och Hässleholm Miljö AB. 

Våra bolag

Kommunens helägda bolag med dotterbolag:

 • Hässlehem AB
  Ett bostadsbolag som äger och förvaltar lägenheter i Hässleholms kommun.
  Hässlehem ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hässleholm Industribyggnads AB (HIBAB)
  Förvaltar och utvecklar Norra station, Hovdala och Mölleröds naturområde samt förvaltar cirka 50 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. HIBAB har tre dotterbolag; Hässleholm M6 AB, Hässleholm Norra Station AB och Byggaren 3 Fastighets AB.
  Hässleholm Industribyggnads AB (HIBAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hässleholm Miljö AB
  Ansvarar för att samla in och återvinna hushållsavfall, behandla avfall från industrier och andra verksamheter samt producera och leverera fjärrvärme. Hässleholms Vatten AB  är ett dotterbolag till Hässleholm Miljö AB och har hand om kommunens allmänna vatten och avlopp.
  Hässleholm Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Hässleholms Vatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen är även delägare i:

 • Kommuninvest i Sverige AB
  Kommunernas gemensamma låneinstitut, som förmedlar förmånliga lån till kommunerna.
  Kommuninvest i Sverige ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kommunassurans Syd Försäkrings AB
  Tillhandahåller försäkringar till medlemskommunerna.
  Kommunassurans Syd Försäkrings ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kristianstad Österlen Airport AB 
  Driver flygplatsen på Everöd.
  Kristianstad Österlen Airport ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Inera AB
  Koordinerar och utvecklar på uppdrag av kommuner och landsting, gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.
  Inera ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-10-20