Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Bolag

Hässleholms kommun har fyra helägda aktiebolag. De är Hässlehem AB, Hässleholms Industribyggnads AB, Hässleholm Miljö AB och Hässleholms fibernät holding AB. 

Våra bolag

Kommunens helägda bolag med dotterbolag:

Hässleholms kommun är även delägare i:

Sidan uppdaterades