Hässleholms kommun

Bolag

Hässleholms kommun har fyra helägda aktiebolag. De är Hässlehem AB, Hässleholms Industribyggnads AB, Hässleholm Miljö AB och Hässleholms Fibernät Holding AB. 

Våra helägda bolag

Kommunens helägda bolag med dotterbolag:

Hässlehem AB

Ett bostadsbolag som äger och förvaltar lägenheter i Hässleholms kommun.
Hässlehem AB Länk till annan webbplats.

Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB)

Förvaltar och utvecklar Norra station, Hovdala och Mölleröds naturområde samt förvaltar cirka 50 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. HIBAB har två dotterbolag; Hässleholm Norra Station AB och Byggaren 3 Fastighets AB.
Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) Länk till annan webbplats.

Hässleholm Miljö AB

Hässleholm Miljö ansvarar för att samla in och återvinna hushållsavfall, behandla avfall från industrier och andra verksamheter. Bolaget producerar och levererar fjärrvärme, samt har hand om kommunens allmänna vatten och avlopp.
Hässleholm Miljö AB Länk till annan webbplats.

Hässleholms Fibernät holdning AB

Holdingbolaget har ett dotterbolag, Hässleholms Fibernät AB som ansvarar för att leda och samordna fiberutbyggnaden i kommunen.
Hässleholms Fibernät AB Länk till annan webbplats.

Bolag vi är delägare i

Kommuninvest i Sverige AB

Kommunernas gemensamma låneinstitut, som förmedlar förmånliga lån till kommunerna.
Kommuninvest i Sverige AB Länk till annan webbplats.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Tillhandahåller försäkringar till medlemskommunerna.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Länk till annan webbplats.

Kristianstad Österlen Airport AB

Driver flygplatsen på Everöd.
Kristianstad Österlen Airport AB Länk till annan webbplats.

Inera AB

Koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare på uppdrag av kommuner och landsting,
Inera AB Länk till annan webbplats.

Trygghetscentralen i Skåne Nordost AB

Erbjuder en bredd av säkerhets- och larmjourtjänster till kommuner och kommunala bolag.

Trygghetsentralen Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: