Hässleholms kommun

Skattesatser

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt du som medborgare i kommunen betalar varje månad.

Skatt i två delar

Kommunalskatten består av två delar, skatt till kommunen och skatt till Region Skåne. Skattesatsen visar hur mycket du som medborgare i kommunen betalar i skatt av varje intjänad hundralapp.

Skattesatsen för 2024:

  • 21,20 kr i kommunalskatt.
  • 11,18 kr i regionskatt.

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör i Hässleholms kommun. 

Är du inte medlem i Svenska kyrkan betalar du inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: