Hässleholms kommun

Delårsrapport

I Hässleholms kommuns delårsrapport kan du läsa en avstämning av den ekonomiska utvecklingen mellan januari och augusti, samt en prognos för resten av året.

Delårsrapporten innehåller kommunens ekonomiska resultat för perioden och helårsprognos. Rapporten tar även upp måluppfyllelse, information om kommunens medarbetare, nämndernas verksamhetsberättelser samt bolagens resultat för perioden och helårsprognos.


Delårsrapport januari - augusti samt helårsprognos 2023 Pdf, 4.6 MB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: