Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Vänorter

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholm har tre officiella vänorter. Nykøbing Själland i Odsherred som ligger på Själland i Danmark, Eckernförde vid Kielbukten i Tyskland och Darlowo som ligger längs Östersjökusten i Polen.

Att vara vänort med en stad innebär bland annat att städerna samarbetar och byter erfarenheter, lär av och stödjer varandra samt genomför gemensamma projekt.


Vänorternas hemsidor:Eckernförde

I Hässleholms kommun arbetar vi aktivt med vår
tyska vänort Eckenförde. Vartannat år besöker politiska ledare och tjänstemän Eckenförde och vartannat år kommer Eckenförde med en delegation till Hässleholm.


Syftet med utbytet är att lära och byta ut kunskaper om kommunal verksamhet med fokus på aktuella utmaningar i respektive kommun. Vänortssamarbetet innebär också att du som medborgare, tjänsteperson eller politiker har möjlighet att, med hjälp av kommunens tillväxtavdelning, planera projekt för samarbeten, klassutbyten eller studieresor inom ramen för EU:s fonder och program.

 

Eckenförde på Youtube

Informationsfilm om Eckernförde:

Marknadsdagar i Eckernförde:


Eckernförde, Darlowo och Odsherred logotyper

Sidan uppdaterades 2020-09-10