Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europa Direkt

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B
Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 55


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm


EU-koordinator

Ludvig Einarsson

Telefon: 0451-26 71 55

 

EU-koordinator

Josefine Smith

Telefon: 0721-99 68 64


Skicka meddelande till

Utlysning Fead

  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-09-01 av Magnus Lindstrand

Utlysning för FEAD

Den 30 april öppnade den första utlysningen inom EU-fonden Fead. Projekten inom denna utlysning kan tidigast starta 1 september 2015.

Utlysningen riktar sig främst mot större organisationer. Högst fem projekt kommer att beviljas medel, vilket innebär att projekten kommer att bli ganska omfattande. Varje projekt kommer att fungera som ett paraplyprojekt som involverar flera olika aktörer, alltifrån lokala till nationella, de som arbetar direkt med målgruppen och de som bidrar med kunskap och erfarenheter. Om man är en mindre organisation eller ett oorganiserat medborgarinitiativ och vill delta i Fead kan man lämna in en intresseanmälan för att ingå i större projekt.


EU-fonden Fead (Fund for the European Aid to the most Deprived) är kopplad till EU2020-strategin och syftar till att minska fattigdom och social utslagning. Fonden ska bidra till att åtgärda fattigdom genom att stödja insatser för social delaktighet, och ska fungera som ett komplement till Europeiska socialfonden. Det övergripande målet för Fead är att personer som befinner sig i en socialt utsatt position ska få ökad social delaktighet och egenmakt. Mer specifikt handlar det främst om EU- och EES-medborgare som stannar kortare tider i Sverige.


Sista ansökningsdatum är den 17 juni 2015, kl. 16.00.


Läs mer om utlysningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube