Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europa Direkt

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B
Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 55


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm


EU-koordinator

Alma Sandberg

Telefon: 0725-03 95 16

 

Skicka meddelande till

Projektledarutbildning

  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-06-11 av Ludvig Einarsson

Projektledarutbildning

EU-kontor Skåne Nordost anordnar, i samarbete med Tranquist Utvärdering, en projektledarutbildning för personer som arbetar med EU-projekt.

Projektledarutbildningen har inriktningen att leda och skapa förändring i en EU-finansierad projektmiljö. Utbildningen riktar sig främst till personer som arbetar med, eller har ett intresse av att i framtiden, arbeta som projektledare i offentlig verksamhet. Utbildningen fokuserar främst på EU-finansierad projektverksamhet, men kan även tillämpas på annan projektverksamhet i offentlig sektor.


Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om projektledning i EU-finansierad projektmiljö. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha fått konkreta verktyg för att kunna driva och leda varaktiga projekt i offentlig förvaltning.

Utbildningen genomförs som två heldagar; 21 oktober och 4 november.


För frågor eller anmälan, kontakta Torbjörn Lind, torbjorn.lind@skanenordost.se

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun