Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europa Direkt

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B
Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 55


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm


EU-koordinator

Alma Sandberg

Telefon: 0725-03 95 16

 

Skicka meddelande till

Programguide

  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-05-11 av Magnus Lindstrand

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020

I dagarna har programguiden om EU:s fonder och program äntligen färdigställts. Broschyren guidar dig igenom de 23 vanligaste och största  programmen som är intressanta ur ett lokalt eller regionalt skånskt perspektiv.

Ur EU:s program och fonder kan olika aktörer söka stöd till projekt som utvecklar den egna verksamheten samt det lokala och regionala samhället. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till att uppfylla EU:s mål och politik samt stärka det europeiska samarbetet.


EU:s stöd är utformat på olika sätt beroende på syfte och mål, exempelvis kan stödet vara riktat mot en viss målgrupp, ett avgränsat georgrafiskt område eller en specifik sektor.  Syftet med denna programguide är att visa på vilka möjligheter det finns i EU:s program och fonder för dig som är intresserad av att bedriva EU-projekt.  


Läs programguiden härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun