Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europa Direkt

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B
Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 55


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm


EU-koordinator

Alma Sandberg

Telefon: 0725-03 95 16

 

Skicka meddelande till

Möte i Bryssel

  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-05-21 av Ludvig Einarsson

Partnermöte i Bryssel

I veckan har två representanter från EU-kontor Skåne Nordost varit i Bryssel för att diskutera upplägg för ett framtida integrationsprojekt med sina danska och brittiska partners.  

EU-kontor Skåne Nordost har under våren initierat ett integrationsprojekt inom programmet Europa för Medborgarna. Projektet faller under ramen ”Nätverk av städer”, där syftet är att minst fyra europeiska lokala aktörer ska mötas och diskutera ett visst tema. Fokus är på erfarenhetsutbyte och relationsbyggande.  


I detta projekt har vi valt att fokusera på integration, och varje möte kommer sedan att fokusera på en viss aspekt kring integration såsom: jobbskapande, ideella sektorn, språkinlärning samt hälsa.


I veckan träffades två representanter från respektive partner som hittills är involverade i projektet för att diskutera projektet i mer detalj. De tre partnerna i projektet är:


  • EU-kontor Skåne Nordost, Sverige
  • VIFIN (kunskaps- och utvecklingscenter), Vejle kommun, Danmark
  • The East of England Strategic Migration Partnership, Storbritannien


Kommunförbundet Skånes representant i Bryssel samt integrationssamordnare var också på plats, samt East of Englands representation i Bryssel.


Under mötet i Bryssel hade vi också två studiebesök; en representant från plattformen European Migration Forum som berättade om deras verksamhet, och ett besök från koordinatorn för nätverket ERLAI (European Group of Region and Local Authorities). Två mycket givande besök som gav mycket inspiration om hur man kan använda projektet långsiktigt och strategiskt.


För mer information om projektet, kontakta oss gärna via email: tommy.bengtsson@skanenordost.se eller edassistent@hassleholm.se

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun