Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europa Direkt

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B
Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 55


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm


EU-koordinator

Alma Sandberg

Telefon: 0725-03 95 16

 

Skicka meddelande till

EU-kommissionen ser över dricksvatten

  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-07-10 av Ludvig Einarsson

Påbörjad översyn av dricksvattendirektivet

EU-kommissionen har nu påbörjat sin översyn av dricksvattendirektivet som rör vattenkvalité inom EU.  

(c) European Commission

I detta skede har EU-kommissionen gjort det möjligt att komma med åsikter för personer som dagligen arbetar med frågor koppplade till dricksvatten. I stort vill EU-kommissionen se över hur det nuvarande direktivet, EU DWD, har påverkat information och kvatité rörande dricksvatten inom EU.


Läs mer:

http://www.safe2drink.eu/länk till annan webbplats

  

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun