Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europa Direkt

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B
Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 55


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm


EU-koordinator

Ludvig Einarsson

Telefon: 0451-26 71 55

 

EU-koordinator

Josefine Smith

Telefon: 0721-99 68 64


Skicka meddelande till

EU-kommissionen ser över dricksvatten

  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-07-10 av Ludvig Einarsson

Påbörjad översyn av dricksvattendirektivet

EU-kommissionen har nu påbörjat sin översyn av dricksvattendirektivet som rör vattenkvalité inom EU.  

(c) European Commission

I detta skede har EU-kommissionen gjort det möjligt att komma med åsikter för personer som dagligen arbetar med frågor koppplade till dricksvatten. I stort vill EU-kommissionen se över hur det nuvarande direktivet, EU DWD, har påverkat information och kvatité rörande dricksvatten inom EU.


Läs mer:

http://www.safe2drink.eu/länk till annan webbplats

  

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun