Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

Verksamhetsansvarig

Amanda Lindblad 0451-26 82 47

Europaforum Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europaforum

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Projektledare

Freja Hagsund

Telefon: 0721-93 60 55

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Tjänsten är för närvarande vakant

Infrastrukturell nod

Hässleholms kommun har beviljats stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att genomföra förstudien ”Hässleholm som infrastrukturell nod”.

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Hässleholms kommun

Hässleholm som infrastrukturell nod

Förstudien ska undersöka hur Hässleholm kan utvecklas som infrastrukturell nod. Fokus är på en eventuell etablering av en torrhamn, den kommande höghastighetsjärnvägen samt hur området Hässleholm Nord kan utvecklas och kopplas samman med de centrala delarna i Hässleholm.


Inom ramen för projektet kommer flera olika aktiviteter att anordnas:

  • Workshops
  • Nätverksträffar
  • Studieresor
  • Dialog med näringsliv och samhälle
  • Analyser

 

I och med de restriktioner som införts till följd av Coronakrisen är projektet nu pausat, men kommer att fortsätta hösten 2020.

 

Projektorganisation

Projektgruppen består av medarbetare från Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och stadsbyggnadskontoret samt två externt tillsatta konsulter.


Finansiering

Förstudien är ett ERUF-finansierat projekt inom programområde Skåne-Blekinge, insatsområde Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi. Finansieringen går via Tillväxtverket.


Europeiska regionala utvecklingsfonden

ERUF har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.


Vid frågor om projektet, kontakta:

Sofia Stridsberg, Projektkoordinator

0730- 897 042

Skicka e-post till:

Mer information

Läs mer om ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden:

Europeiska kommissionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Helén Clargården

  • Ingen giltig användare vald.