Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

Verksamhetsansvarig

Amanda Lindblad 0451-26 82 47

Europaforum Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europaforum

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Projektledare

Freja Hagsund

Telefon: 0721-93 60 55

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Tjänsten är för närvarande vakant

EU-projekt i kommunen

Hässleholms kommun arbetar sedan 2009 aktivt med att öka andelen EU-finansiering till utvecklingsprojekt. Arbetet utgår från en koncernövergripande strategi och till stöd finns EU-kontor Skåne Nordost.

EU-strategi

Kommunens EU-strategi.PDF (pdf, 212 kB) Revideras årligen.


Redovisning av EU-medel och projekt

Hässleholms kommun har under år 2019 fått 13 598 157 SEK utbetalt från olika EU-fonder och program vilka redovisas till kommunstyrelsen.


Pengarna kommer från fem olika EU-fonder:

-Europeiska Socialfonden (ESF)

-Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)

-Ett Europa för medborgarna

-Interreg Södra Östersjöprogrammet

-Europeiska kommissionen

-Erasmus+

Aktuella projekt

Hässleholms kommun deltar för närvarande i nedan EU-projekt. Vissa av projekten ägs och drivs av Hässleholms kommuns förvaltningar och bolag själva, medan andra är större samarbetsprojekt där Hässleholm är en av flera deltagare. Projekten pågår vanligen under ca 1-3 år.


Hässleholms kommun bedriver samarbeten med övriga kommuner inom Skåne Nordost, såväl som i större regionala och internationella sammanhang.

Sidan uppdaterades 2020-10-20 av Helén Clargården

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.