Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-koordinator

Freja Hagsund

Telefon: 0721 - 93 60 55

Europaforum Hässleholm

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Tjänsten är för närvarande vakantEU-arbete i Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun arbetar sedan 2009 aktivt med att öka andelen EU-finansiering till utvecklingsprojekt. Arbetet utgår från en koncernövergripande strategi och till stöd finns kommunens EU-samordnare samt EU-kontor Skåne Nordost.

Här kan du se strategin, den projektlista som redovisas till kommunstyrelsen samt se hur mycket EU-medel som betalas ut till kommunen. 

EU-strategi

HärPDF (pdf, 212 kB) kan du läsa kommunens EU-strategi, som revideras årligen.

Redovisning av EU-medel och projekt

Hässleholms kommun har under 2017 fått 8 451 543 kronor utbetalt från olika EU-fonder och program. 

Pengarna kommer från fem olika EU-fonder:

 

-Europeiska Socialfonden (ESF)

-Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)

-Ett Europa för medborgarna

-Interreg Södra Östersjöprogrammet

-Europeiska kommissionen

 

HärPDF (pdf, 44.5 kB) kan du se en lista över pågående projekt 2017.

För pågående projekt även under 2018, se fliken Aktuella projekt


Sidan uppdaterades 2018-04-06 av Therese Almqvist

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun