Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

Verksamhetsansvarig

Amanda Lindblad 0451-26 82 47

Europaforum Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europaforum

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Projektledare

Freja Hagsund

Telefon: 0721-93 60 55

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Tjänsten är för närvarande vakant

EU-arbete i Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun arbetar sedan 2009 aktivt med att öka andelen EU-finansiering till utvecklingsprojekt. Arbetet utgår från en koncernövergripande strategi och till stöd finns kommunens EU-samordnare samt EU-kontor Skåne Nordost.

Här kan du se strategin, den projektlista som redovisas till kommunstyrelsen samt se hur mycket EU-medel som betalas ut till kommunen. 

EU-strategi

HärPDF (pdf, 212 kB) kan du läsa kommunens EU-strategi, som revideras årligen.

Redovisning av EU-medel och projekt

Hässleholms kommun har under år 2019 fått 13 598 157 SEK utbetalt från olika EU-fonder och program. 

Pengarna kommer från fem olika EU-fonder:


-Europeiska Socialfonden (ESF)

-Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)

-Ett Europa för medborgarna

-Interreg Södra Östersjöprogrammet

-Europeiska kommissionen

-Erasmus+


Sidan uppdaterades 2020-04-07